संचालक मंडळ:
संचालकांचे पद: अध्यक्ष
संचालकांचे नाव: श्री. राजू भागीरथ राठी
संचालकांचा पत्ता: 11 वृदांवन सोसायटी, बुधवार पेठ, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी: rajuramanuj@rediffmail.com
ऑफिस फोन नं:
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं: 9823094578
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: उपाध्यक्ष
संचालकांचे नाव: श्री. दत्तात्रय सखाराम सुरवसे
संचालकांचा पत्ता: 3/3/2 मुरारजी पेठ, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं: 0217-2729501/2/3
घरचा फोन नं: 0217-2600681/2723135/2729504
मोबाईल नं: 9823000009
फॅक्स नं: 2601835/2620504

संचालकांचे पद: उपाध्यक्ष
संचालकांचे नाव: श्री. किशोर श्रीवल्ल्भ चंडक
संचालकांचा पत्ता: कमलश्री चंडक् गार्डन, एल जे चंडक रोड, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी: mantrichandakgroup@gmail.com
ऑफिस फोन नं: 0217-2740221
घरचा फोन नं: 0217-2740220
मोबाईल नं: 9822028488
फॅक्स नं: 2740223

संचालकांचे पद: उपाध्यक्ष
संचालकांचे नाव: श्री. बसवराज निल्लप्पा दुलंगे
संचालकांचा पत्ता: ई. 10 सिध्देश्वर मार्केट यार्ड, हैद्राबाद रोड, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं: 0217-2731102
घरचा फोन नं: 0217-2725501
मोबाईल नं: 9370709025
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: मानद सचिव
संचालकांचे नाव: श्री. धवल रतिलाल शहा
संचालकांचा पत्ता: चंदन ट्रेडर्स 56/2/3 आराम फर्निचर सॉ मिल कंपौंड, भवानी पेठ, हनुमान नगर, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी: solapurcpda.dhawalshah@gmail.com
ऑफिस फोन नं: 0217-2743490
घरचा फोन नं: 0217-2726408
मोबाईल नं: 9881629292
फॅक्स नं: 2324491

संचालकांचे पद: सहसचिव
संचालकांचे नाव: श्री. राजगोपाल रामरख झंवर
संचालकांचा पत्ता: 45/12 नंदगोविंद झंवर मळा, अयोध्या नगर, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी: rrzawar2@gmail.com
ऑफिस फोन नं: 0217-2741230
घरचा फोन नं: 0217-2722023
मोबाईल नं: 9422460374
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: खजिनदार
संचालकांचे नाव: श्री. निलेश महेंद्रभाई पटेल
संचालकांचा पत्ता: 682 दक्षिण कसबा, चौपाड, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी: pnilesh2668@yahoo.in
ऑफिस फोन नं: 0217-2625985
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं: 9860648999
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: प्रवक्ता
संचालकांचे नाव: श्री. पशुपती विजयकुमार माशाळ
संचालकांचा पत्ता: मे. पशुपती ट्रेडर्स सी- 85 सिध्देश्वर मार्केट यार्ड, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं: 0217-2373372
घरचा फोन नं: 0217-2731110
मोबाईल नं: 9850888234/8888802789
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: माजी अध्यक्ष,/ संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. सिध्देश्वर नागप्पा बमणी
संचालकांचा पत्ता: 518 प मंगळवार पेठ सोलापूर सर्वोदय हौसिंग सोसायटी, ब्लॉक नं 3 जुना होटगी नाका, आय.सी.आय.सी.आय बँकेच्या पाठीमागे सोलापूर.
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं: 0217-2622832/2622921
घरचा फोन नं: 0217-2601485/2325616
मोबाईल नं:
फॅक्स नं: 2601835

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव:
संचालकांचा पत्ता:
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं:
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं:
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. गिरीष सिद्रामप्पा देवरमनी
संचालकांचा पत्ता: मित्र नगर, बुधवार पेठ, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं: 0217-2324081
घरचा फोन नं: 0217-2322280
मोबाईल नं: 9890671115
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. प्रकाश संगप्पा वाले
संचालकांचा पत्ता: 882 उत्तर कसबा, मसरे गल्ली, कसबा गणपतीजवळ सोलापूर – 413002
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं: 0217-
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं: 9422065599
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. सुकुमार भाईचंद चंकेश्वरा
संचालकांचा पत्ता: 11/ई शिवगंगा कॉम्प्लेक्स्, पश्चिम मंगळवार पेठ, सोलापूर 413002
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं: 0217-2329725/2329725
घरचा फोन नं: 0217-2329726
मोबाईल नं: 9422457325
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. ताराचंद रुपचंद आहुजा
संचालकांचा पत्ता: दिनेश इलेक्ट्रॉनिक्स्, अंत्रोळीकर शॉपिंग सेंटर, दत्त् चौक, सोलापूर -413007
संचालकांचा ई-मेल आईडी: tarachandahuja@gmail.com
ऑफिस फोन नं:
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं: 9325366570
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. पेंटप्पा इ. गड्डम
संचालकांचा पत्ता: ई- 1/2 अक्कलकोट एम. आय. डी. सी. आकाशवाणी समोर, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं:
घरचा फोन नं: 0217-2747722
मोबाईल नं: 9420492382
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. लक्ष्मीकांत तुकाराम ठोंगे-पाटील
संचालकांचा पत्ता: हरेकृष्ण विहार, मयुर मंगल कार्यालय शेजारी, विजापूर रोड, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं: 0217-2326827
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं: 9850039997
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. कौस्तुभ विश्वनाथ करवा
संचालकांचा पत्ता: 43/23 बुधवार पेठ, सम्राट चौक, सोलापूर - 02
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं:
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं: 9823232300
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. प्रकाश चनबसप्पा जम्मा
संचालकांचा पत्ता: 91 इंडस्ट्रीअल इस्टेट, होटगी रोड, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी: pcjammasic@gmail.com
ऑफिस फोन नं: 0217-260034
घरचा फोन नं: 0217-2301605
मोबाईल नं: 9422067376
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. प्रकाश विश्वनाथ मलजी
संचालकांचा पत्ता: 392 जोडभावी पेठ, कन्ना चौक, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं: 0217-2741092
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं: 9422066004
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. प्रकाश वसंतराव कलकोटे
संचालकांचा पत्ता: इंद्रधनु टाऊन शिप व्हिल 28, मरिआई चौकाजवळ, देगांव रोड सोलापूर-02
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं:
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं: 9422459561
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. संजय मधुकर कंदले
संचालकांचा पत्ता: 757 पश्चिम मंगळवार पेठ, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं: 0217-2721382
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं: 9370425653
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. विश्वनाथ् मल्लिकार्जुन मेलगिरी
संचालकांचा पत्ता: 626 उत्तर कसबा, राम निवास, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं: 0217-2624061
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं: 9850900251
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. शैलेश विभाकर बचुवार
संचालकांचा पत्ता: मे.पी बचुवार & सन्स्, 8 मुरारजी पेठ, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी: shailesh.bachuwar@gmail.com
ऑफिस फोन नं: 0217-2623462
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं: 9422065958
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. सुरेश शिवप्पा चिकळ्ळी
संचालकांचा पत्ता: सी-11 सिध्देश्वर मार्केट यार्ड सोलापूर -05
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं:
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं: 9422067270
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संकलेचा
संचालकांचे नाव: श्री. महेश जग्गनाथ सिंदगी
संचालकांचा पत्ता: बी-54 सिध्देश्वर मार्केट यार्ड, सोलापूर -05
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं:
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं: 9422458157
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. माणिक धनराज गोयल
संचालकांचा पत्ता: 67 नवी पेठ, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं:
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं: 9420317000
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. चेतन खुमचंद बाफना
संचालकांचा पत्ता: मे. बाफना ब्रदर्स, 88/39 महावीर मार्केट, फलटण गल्ली, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी: bzsanghvi@gmail.com
ऑफिस फोन नं: 0217-2325412
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं: 9422644842
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. गोविंद गोवर्धनदास भैय्या
संचालकांचा पत्ता: श्री. बालाजी एजन्सी, 66 जोडभावी पेठ, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी: rajubhayya@veed.com
ऑफिस फोन नं: 0217-2747731
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं: 9225831556
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव: श्री. गोपाल सिद्राम चिलका
संचालकांचा पत्ता: 1339 भद्रावती पेठ, सोलापूर
संचालकांचा ई-मेल आईडी: chilka@gmail.com
ऑफिस फोन नं: 0217-2620803
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं: 9422460156
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव:
संचालकांचा पत्ता:
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं:
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं:
फॅक्स नं:

संचालकांचे पद: संचालक
संचालकांचे नाव:
संचालकांचा पत्ता:
संचालकांचा ई-मेल आईडी:
ऑफिस फोन नं:
घरचा फोन नं:
मोबाईल नं:
फॅक्स नं: