सभासद संघटनाची यादी:
अ.क्रमांक: 11
संघटनेचे नाव: दि. सोलापूर कंझुमर प्रोडक्स् डिस्ट्रीब्युटर्स असो
संघटनेचा पत्ता: C/o अग्रवाल एजन्सीज, 132 रेल्वे लाईन्स् सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. विनोद अग्रवाल
अध्यक्षांचा पत्ता: C/o अग्रवाल एजन्सीज, 132 रेल्वे लाईन्स् सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9420490361
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. विजय दोशी
सेक्रेटरींचा पत्ता: 36 जानकीनगर, अंबर हॉटेलशेजारी, जुळे सोलापूर,
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9325384742

अ.क्रमांक: 12
संघटनेचे नाव: सोलापूर शहर खाद्यतेल विक्रेता संघ
संघटनेचा पत्ता: 267/7 रविवार पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. काशीनाथ कारीमुंगी
अध्यक्षांचा पत्ता: 267/7 रविवार पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9822885707
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. संजय कलशेटटी
सेक्रेटरींचा पत्ता: 102 डी 91 भवानी पेठ, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 8087703507

अ.क्रमांक: 13
संघटनेचे नाव: सोलापूर ॲटोमोबाईल्स् स्पेअर स्पाटर्स डिलर्स असो
संघटनेचा पत्ता: संजीव ॲटो मार्केट 783 द.कसबा शिदे चौक, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. विजयकुमार चौधरी
अध्यक्षांचा पत्ता: 64/65 उ.कसबा चौपाड काळी मशीद सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9420546094 / 0217-2728681
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. प्रकाश रंगरेज
सेक्रेटरींचा पत्ता: 671 द. कसबा चौपाड, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 8888535860

अ.क्रमांक: 14
संघटनेचे नाव: दि. सोलापूर ऑईल मिल ओनर्स, असोसिएशन, सोलापूर
संघटनेचा पत्ता: प्लॉट नं. 5/20/2अ मित्रनगर शेळगी, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. महालिंगप्पा परमशेटटी
अध्यक्षांचा पत्ता: प्लॉट नं. 5/20/2अ मित्रनगर, शेळगी, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9423588705
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. पवनकुमार बिरोळी
सेक्रेटरींचा पत्ता: अ-12 सिध्देश्वर मार्केट यार्ड, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9422067161

अ.क्रमांक: 15
संघटनेचे नाव: सोलापूर जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक व प्रक्रिया संघ मर्या,
संघटनेचा पत्ता: 24/1 अ मुरारजी पेठ सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. शैलेंद्र पारिचारक
अध्यक्षांचा पत्ता: 3235 विजापूर गल्ली, प्रदिक्षणा मार्ग, ता. पंढरपूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9422068501 / 0217-2733640
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. सतिष मुळे
सेक्रेटरींचा पत्ता: 24/1 अ मुरारजी पेठ, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9422068696

अ.क्रमांक: 16
संघटनेचे नाव: सोलापूर टिंबर ॲण्ड प्लायवूड मर्चंट असो, सोलापूर
संघटनेचा पत्ता: प्लॉट नं.66/67/68 नेताजी नगर, जोडभावी पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. महिबुब चौधरी
अध्यक्षांचा पत्ता: प्लॉट नं. 66/67/68 नेताजी नगर, जोडभावी पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9422068311
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. प्रविण पटेल
सेक्रेटरींचा पत्ता: दुर्गा टिंबर, हनुमान नगर, भवानी पेठ, प्लॉट नं. 56/C/2 सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9822087881

अ.क्रमांक: 17
संघटनेचे नाव: सोलापूर शहर केरोसीन एजंटस असोसिएशन सोलापूर
संघटनेचा पत्ता: 71 अ जोडभावी पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. पुरषोत्त्म बलदवा
अध्यक्षांचा पत्ता: अंकीत आरसिद लक्ष्मी पेठ, मरीआई चौक, जाममिल, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9822767996
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. मन्मथ वारद
सेक्रेटरींचा पत्ता: 83 जोडभावी पेठ, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9823234848

अ.क्रमांक: 18
संघटनेचे नाव: सोलापूर स्टील असोसिएशन
संघटनेचा पत्ता: सोलापूर स्टील सेंटर प्लॉट नं. 03 होटगी रोड, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. रफीक मोतीवाल
अध्यक्षांचा पत्ता: सोलापूर स्टील सेंटर प्लॉट नं. 03 होटगी रोड, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9850087075 / 0217-2742872
सेक्रेटरींचे नाव: श्री.पारस शहा
सेक्रेटरींचा पत्ता: चंडक बगीचा, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 0217-2326707/9422370161

अ.क्रमांक: 19
संघटनेचे नाव: सोलापूर टायर डिलर्स असो
संघटनेचा पत्ता: 5 पांजरापोळ भवन, शिवाजी चौक, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. खुशालचंद भंडारी
अध्यक्षांचा पत्ता: 5 पांजरापोळ भवन, शिवाजी चौक, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9823110269 / 0217-2741650
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. व्दारकादास धुत
सेक्रेटरींचा पत्ता: 175/अ भवानी पेठ, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9422462121

अ.क्रमांक: 20
संघटनेचे नाव: सोलापूर डिस्ट्रिक केमिस्ट्र ॲण्ड ड्रगिस्ट्र असो
संघटनेचा पत्ता: केमिस्ट्र भवन 30 राजधानी कॉम्प्लेक्स, नवी पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. बसवराज मणुरे
अध्यक्षांचा पत्ता: बलदवा एन्टरप्राईजेस, दमाणी कॉम्प्लेक्स सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9823366377 /0217-2346448
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. राजशेखर बरोळे
सेक्रेटरींचा पत्ता:
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9890770310

अ.क्रमांक: 21
संघटनेचे नाव: श्री. सोलापूर रेडिमेड कापड उत्पादक संघ
संघटनेचा पत्ता: 685 चाटी गल्ली सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. रामवल्लभ जाजू
अध्यक्षांचा पत्ता: 685 चाटी गल्ली सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9403470661
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. चंद्रकांत हबीब
सेक्रेटरींचा पत्ता: 490 पूर्व मंगळवार पेठ, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9850013444

अ.क्रमांक: 22
संघटनेचे नाव: पान मसाला असोसिएशन
संघटनेचा पत्ता: 682 द.कसबा चौपाड, बॉम्बे टोबॅको, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. निलेश पटेल
अध्यक्षांचा पत्ता: 682 द. कसबा चौपाड, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9860648999 / 0217-2625985
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. महादेव लोणवळे
सेक्रेटरींचा पत्ता: कुंभार वेस सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9370421751

अ.क्रमांक: 23
संघटनेचे नाव: मधला मारूती व्यापारी असो
संघटनेचा पत्ता: 409, पुर्व मंगळवार पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. सिध्देश्वर ना. बमणी,
अध्यक्षांचा पत्ता: 409 पुर्व मंगळवार पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 0217-2622832
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. प्रकाश सं. बिराजदार
सेक्रेटरींचा पत्ता: 309 पुर्व मंगळवार पेठ, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9422646611

अ.क्रमांक: 24
संघटनेचे नाव: सोलापूर हुंडेकरी असो
संघटनेचा पत्ता: सेंट्रल रेल्वे, गुडर्स ऑफिस, (मालधक्का) सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. जगदीश बंडप्पा मुनाळे
अध्यक्षांचा पत्ता: 4/21 भवानी पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 8983721008
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. बाबुराव शिवशंकर घुगे
सेक्रेटरींचा पत्ता: नम्रता हौसिंग सोसा. नडगिरी पेट्रोलपंपाजवळ, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9422068227

अ.क्रमांक: 25
संघटनेचे नाव: सोलापूर इलेक्ट्रीकल डिलर्स असो,
संघटनेचा पत्ता: आचार्य तुलसी मार्ग, भारत इलेक्ट्रीकल, मेकॅनिक चौक, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. राजेश पडसलगीकर
अध्यक्षांचा पत्ता:
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9823460907
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. कौस्तुभ पेंडसे
सेक्रेटरींचा पत्ता:
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9403694550

अ.क्रमांक: 26
संघटनेचे नाव: सोलापूर कापड व्यापारी संघ,
संघटनेचा पत्ता: 930 पश्चिम मंगळवार पेठ, सिध्देश्वर मार्केट, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. शामसुंदर बिहाणी
अध्यक्षांचा पत्ता: फलटण गल्ली, शिंगवी बोळ सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9822297216/2621029
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. चेतन बाफना
सेक्रेटरींचा पत्ता: मे. बाफना ब्रदर्स, 88/39 महावीरमार्केट,फलटणगल्ली, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9422644842

अ.क्रमांक: 27
संघटनेचे नाव: सोलापूर टु व थ्री व्हिलर स्पेअर पाटर्स डिलर्स असो,
संघटनेचा पत्ता: 7 सुब्रम्हण्यम कॉम्प्लेक्स, 6 मुरारजी पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. भगवान नाईक,
अध्यक्षांचा पत्ता: मे. नाईक ॲटोमोबाईल, 773 दक्षिण कसबा, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 0217- 2725848
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. शिवाजी
सेक्रेटरींचा पत्ता:
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9423335332

अ.क्रमांक: 28
संघटनेचे नाव: तांबा पितळ भांडी व्यापारी असो,
संघटनेचा पत्ता: 89 इंडस्ट्रीअल इस्टेट, होटगी रोड, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. प्रभाकर वनकुद्रे
अध्यक्षांचा पत्ता: 89 इंडस्ट्रीअल इस्टेट, होटगी रोड, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 8421755566
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. रामभाऊ अंबुरे
सेक्रेटरींचा पत्ता: 194, शुक्रवार पेठ, भांडी गल्ली, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर:

अ.क्रमांक: 29
संघटनेचे नाव: सोलापूर जिल्हा पेट्रोल डिलर्स असो
संघटनेचा पत्ता:
अध्यक्षांचे नाव: श्री. संजय देशमुख,
अध्यक्षांचा पत्ता: मु. पो. संगम, ता. माळशिरस जि. सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9423328011
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. लोकरे
सेक्रेटरींचा पत्ता: सुमन पेट्रोलियम, मु.पो. कंदर, ता. करमाळा,जि. सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9764772651

अ.क्रमांक: 30
संघटनेचे नाव: नवी पेठ व्यापारी असोसिएशन
संघटनेचा पत्ता: 96 गोल्डफिंच पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव:
अध्यक्षांचा पत्ता:
अध्यक्षांचा फोन नंबर:
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. माणिक गाेयल
सेक्रेटरींचा पत्ता: नवी पेठ, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9420317000

अ.क्रमांक: 31
संघटनेचे नाव: सोलापूर सिमेंट डिलर्स असो
संघटनेचा पत्ता: करजगी ज्वेलर्स, वारद बोळ, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. गरुनाथ करजगीकर
अध्यक्षांचा पत्ता: करजगी ज्वेलर्स, वारद बोळ, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9881091377
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. सुकुमार चंकेश्वरा
सेक्रेटरींचा पत्ता: 11/ई शिवगंगा कॉम्प्लेक्स्, पश्चिम मंगळवार पेठ, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9422457325

अ.क्रमांक: 32
संघटनेचे नाव: नॉर्थ सोलापूर इंडस्ट्रीज असो
संघटनेचा पत्ता: शॉप नं.8 सी.एफ.सी. बिल्डींग, एम.आय.डी.सी. चिंचोळी, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. केशव रेडडी
अध्यक्षांचा पत्ता: अ-13/14 एम.आय.डी.सी. चिंचोळी, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9422457790/2357476
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. सुत्रावे
सेक्रेटरींचा पत्ता: अ-54एम.आय.डी.सी.चिंचोळी, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 2741510/9881098111

अ.क्रमांक: 33
संघटनेचे नाव: सोलापूर बारदाना व्यापारी असो
संघटनेचा पत्ता: 249 पश्चिम मंगळवार पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. शांतप्पा कुंभार
अध्यक्षांचा पत्ता: 249 पश्चिम मंगळवार पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9423065295
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. इरण्णा तगेळी
सेक्रेटरींचा पत्ता: सागर ट्रेडींग कंपनी, सिध्देश्वर मार्केट यार्ड, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9422458875

अ.क्रमांक: 34
संघटनेचे नाव: फेडरेशन ऑफ डिस्ट्रीक्ट् मंडप कॉन्ट्रॅक्टर्स इले डिलर्स ॲण्ड् केटरर्स असो.
संघटनेचा पत्ता: 93 अ, नवल पेट्रोलपंपासमोर, रेल्वे लाईन सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. शशिकांत पाटील,
अध्यक्षांचा पत्ता: 520 पूर्व मंगळवार पेठ, क्षत्रिय गल्ली, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9881467687
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. बी. एन. कुलकर्णी
सेक्रेटरींचा पत्ता: 93 अ नवल पेट्रोल पंपासमोर, रेल्वे लाईन, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9890016946

अ.क्रमांक: 35
संघटनेचे नाव: सोलापूर किराणा व्यापारी संघ,
संघटनेचा पत्ता: 247 पुर्व मंगळवार पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. धनश्याम भुतडा,
अध्यक्षांचा पत्ता: 247 पुर्व मंगळवार पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9371112150
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. रमेश शेटटी
सेक्रेटरींचा पत्ता: 222 पुर्व मंगळवार पेठ, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9823112253

अ.क्रमांक: 36
संघटनेचे नाव: सोलापूर ब्रॅडेड बॅटरी डिलर्स असो
संघटनेचा पत्ता: श्रीकांत लोणी एनर्जी बॅटरी, 1/1 भवानी पेठ, बॉबी रॉकेल डेपोशेजारी, तुळजापुर वेस, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. महावीर गुंडाळे,
अध्यक्षांचा पत्ता: 1/1 भवानी पेठ, बॉबी रॉकेल डेपोशेजारी, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9371169633
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. अनिश महाजन,
सेक्रेटरींचा पत्ता: 1/1 भवानी पेठ, बॉबी रॉकेल डेपोशेजारी, तुळजापुर वेस, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9422459682

अ.क्रमांक: 37
संघटनेचे नाव: सोलापूर शहर मशनिरी डिलर्स असो,
संघटनेचा पत्ता: लक्ष्मी भवन, मुरारजी पेठ, पांजरापोळ चौक, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. विश्वनाथ गजभार
अध्यक्षांचा पत्ता: आरती सेल्स् कॉर्पोरेशन, रॉयल प्लाझा, 6 बी मुरारजी पेठ, हॉटेल पांचाली, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9422069451
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. रेळेकर / मेलगिरी
सेक्रेटरींचा पत्ता:
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9422463688 /9527175440

अ.क्रमांक: 38
संघटनेचे नाव: दि. हैद्राबाद रोड इंडस्ट्रीअल असो
संघटनेचा पत्ता: के.जे. ब्रदर्स, सी-88 सिध्देश्वर मार्केट यार्ड, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. राजेंद्र तापडीया
अध्यक्षांचा पत्ता:
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9823270070
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. केतन एम. पटेल
सेक्रेटरींचा पत्ता:
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9326408010

अ.क्रमांक: 39
संघटनेचे नाव: पंचरुढ कापड सिंडिकेट संघ,
संघटनेचा पत्ता: 916 चाटी गल्ली, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. विश्वनाथ मेलगिरी,
अध्यक्षांचा पत्ता: 196 चाटी गल्ली, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9850900251
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. शिवकुमार एम. मोगले,
सेक्रेटरींचा पत्ता: चाटी गल्ली, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर:

अ.क्रमांक: 40
संघटनेचे नाव: सोलापूर रिटेल वाईन्स् मर्चंट असो
संघटनेचा पत्ता: पारस इस्टेट, नवी पेठ, जानी ॲण्ड् सन्स्, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. दिनेश जानी,
अध्यक्षांचा पत्ता: जानी ॲण्ड् सन्स्, नवी पेठ, पारस इस्टेट सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9422069000
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. राजु रामचंदाणी
सेक्रेटरींचा पत्ता: लक्ष्मी वाईन शॉप्, सिंधु नगर, गांधीनगर, लष्कर, त्रिपुरसुंदरी हॉटेलजवळ, सोलपूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9422460603

अ.क्रमांक: 41
संघटनेचे नाव: सोलापूर शहर पशुखाद्य व्यापारी संघटना
संघटनेचा पत्ता: 697 द. कसबा, कॅटल फीड, विठठलमंदीरमागे, चौपाड, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. चंपालाल करवा,
अध्यक्षांचा पत्ता: कॅटल फीड, विठठलमंदीरमागे चौपाड, 697 द. कसबा, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9420088977
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. पवन करवा,
सेक्रेटरींचा पत्ता: 6 कुंभार वेस, शॉपींग सेंटर, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9422459495

अ.क्रमांक: 42
संघटनेचे नाव: कुंभार वेस गोळी बिस्कीट व किराणा रिटेल व्यापारी संघ,
संघटनेचा पत्ता: 90/62 जोडभावी पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. प्रकाश कलकोटे,
अध्यक्षांचा पत्ता: 32 जोडभावी पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9422459561
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. प्रमोद
सेक्रेटरींचा पत्ता:
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 7776818282

अ.क्रमांक: 43
संघटनेचे नाव: सोलापूर कॅम्प्युटर डिलर्स असो,
संघटनेचा पत्ता: शॉप् नं. 4 दर्शन हाईटस, द.कसबा, चैतन्य् हॉस्पीटल जवळ, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. सुनील भांजे,
अध्यक्षांचा पत्ता:
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9850043597
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. संजय नाईक,
सेक्रेटरींचा पत्ता:
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9370660230

अ.क्रमांक: 44
संघटनेचे नाव: संस्कृती प्रतिष्ठान (महिला उद्योग विभाग)
संघटनेचा पत्ता: 9 पुजा अपार्टमेंट, 38 सिव्हील लाईन्स्, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: सौ. संगिता जाधव
अध्यक्षांचा पत्ता: 9 पुजा अपार्टमेंट, 38 सिव्हील लाईन्स्, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9823290398
सेक्रेटरींचे नाव: सौ. माया गांधी,
सेक्रेटरींचा पत्ता: जेठीराम भवन, फौजदार चावडीसमोर, सोलापूर,
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 0217- 2623500

अ.क्रमांक: 45
संघटनेचे नाव: क्रेडाई असो
संघटनेचा पत्ता: नाथ संकुल, मुनसिपल नं. 936, नॉर्थ सदर बजार, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. नंदकिशोर मुंदडा
अध्यक्षांचा पत्ता: 2 मजला, एम.जी.एम. हाऊस, नीला नगर समोर, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9822052635
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. राजेश गांधी
सेक्रेटरींचा पत्ता: 1 वरटेक्स, नवल पेट्रोल पंपा समोर, रेल्वे लाईन, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9422065651

अ.क्रमांक: 46
संघटनेचे नाव: सोलापूर इलेक्ट्रॉनिक्स डिलर्स असो,
संघटनेचा पत्ता: सुराणा मार्केट, पहिला मजला, मेकॅनिक चौक, सोलापूर 2829454
अध्यक्षांचे नाव: श्री. खुशाल देढीया
अध्यक्षांचा पत्ता: सर्वोदय भांडार, नवी पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9370526669
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. सुरजरतन धुत
सेक्रेटरींचा पत्ता: 714 दक्षिण कसबा, सरस्वती संकुल, चौपाड, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9422645201

अ.क्रमांक: 47
संघटनेचे नाव: सोलापूर जिल्हा प्लॅस्टीक असो,
संघटनेचा पत्ता: गाळा नं.30, सुराणा मार्केट, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. नरेश उपाध्ये,
अध्यक्षांचा पत्ता: गाळा नं. 30 सुराणा मार्केट, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9823298829
सेक्रेटरींचे नाव:
सेक्रेटरींचा पत्ता:
सेक्रेटरींचा फोन नंबर:

अ.क्रमांक: 48
संघटनेचे नाव: सोलापूर मुद्रक संघ,
संघटनेचा पत्ता: जयंत ऑफसेट, गंगा निवास, 374 उत्तर कसबा, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. सुजित देसाई
अध्यक्षांचा पत्ता:
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 8888847254
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. नागेश शेंडगे,
सेक्रेटरींचा पत्ता: 77, साखर पेठ, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9822457647

अ.क्रमांक: 49
संघटनेचे नाव: सोलापूर प्रायव्हेट हॉस्पीटल ओनर्स असो
संघटनेचा पत्ता: जम्मा हॉस्पीटल व लेप्रोस्कोपी सर्जरी,3/14किरीमठ,भवानीपेठ,सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. डॉ. व्यंकटेश यर्जुवेदी
अध्यक्षांचा पत्ता:
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9370080090
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. डॉ. किरण पाटील
सेक्रेटरींचा पत्ता:
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9970094052

अ.क्रमांक: 50
संघटनेचे नाव: सोलापूर कॅनव्हसींग एजंट असो,
संघटनेचा पत्ता: सिध्देश्वर मार्केट यार्ड, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. जग्गनाथ सिंदगी
अध्यक्षांचा पत्ता:
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9850799825
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. सचिन लड्डा
सेक्रेटरींचा पत्ता:
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9422460393

अ.क्रमांक: 1
संघटनेचे नाव: भुसार आडत व्यापारी संघ
संघटनेचा पत्ता: ब-8,9च्या पश्चिमेकडे श्री. सिध्देश्वर मार्केट यार्ड, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. प्रभाकर विभुते
अध्यक्षांचा पत्ता: ब-2 श्री. सिध्देश्वर मार्केट यार्ड, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9403294961/0217-2731100
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. मोहन कोंकाटी
सेक्रेटरींचा पत्ता: क-82/1 श्री. सिध्देश्वर मार्केट यार्ड, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 09890171191 0217-2731133

अ.क्रमांक: 2
संघटनेचे नाव: दि. सोलापूर इंडस्ट्रीअल को ऑप इस्टेट सोसा. लि.
संघटनेचा पत्ता: पाटील नगर, इंडस्ट्रीअल इस्टेट, होटगी रोड, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. मकरंद ना. गवळी
अध्यक्षांचा पत्ता: 49 इंडस्ट्रीअल इस्टेट, होटगी रोड, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 0217-2601824 /9423590671
सेक्रेटरींचे नाव:
सेक्रेटरींचा पत्ता:
सेक्रेटरींचा फोन नंबर:

अ.क्रमांक: 3
संघटनेचे नाव: मधला मारूती फायर वर्क्स असो
संघटनेचा पत्ता: महावीर बँकेच्यावर सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. रविंद्र ओनामे
अध्यक्षांचा पत्ता: 381 पूर्व मंगळवार पेठ, सोलापूर मो.
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 0217-2320056 / 8806405050
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. राजशेखर शेटटी
सेक्रेटरींचा पत्ता: पश्चिम मंगळवार पेठ, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9370402211

अ.क्रमांक: 4
संघटनेचे नाव: सोलापूर हॉटेल असो, सोलापूर
संघटनेचा पत्ता: C/o अजंठा लॉज, मेकॅनिक चौक, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. अनिल चव्हाण
अध्यक्षांचा पत्ता: 35 रेल्वे लाईन्स् सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9822616160 /0217-2622333
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. अजिंक्य राऊत
सेक्रेटरींचा पत्ता: हॉटेल ध्रुव, व्ही.आय.पी. रोड, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9422651165

अ.क्रमांक: 5
संघटनेचे नाव: सोलापूर कलर ॲन्ड केमिकल्स् मर्चंट
संघटनेचा पत्ता: 348 साखर पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. मुरली अय्यंगार
अध्यक्षांचा पत्ता: 489-B साखर पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9822453152 / 0217-2623851
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. माणिकांत दंड
सेक्रेटरींचा पत्ता: 384 साखर पेठ, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9370411585

अ.क्रमांक: 6
संघटनेचे नाव: सोलापूर जिल्हा कोकोनट व्यापारी असो.
संघटनेचा पत्ता: 333-334 पूर्व मंगळवार पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. सोमलिंग खोबरे
अध्यक्षांचा पत्ता: 333-334 पूर्व मंगळवार पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 8983388899 / 0217-2731502
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. संजय बिराजदार
सेक्रेटरींचा पत्ता: 23 जोडभावी पेठ, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9922916614

अ.क्रमांक: 7
संघटनेचे नाव: सोलापूर मॅन्युफॅक्चरिंग असो
संघटनेचा पत्ता: बालाजी भवन, तिरूमला 34 फलोअर, 165-अ रेल्वे लाईन्स्, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. हरि गोडबोले
अध्यक्षांचा पत्ता: 8389/2ब रेल्वे लाईन्स्, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9922208000 /0217-2651854
सेक्रेटरींचे नाव: उपाध्यक्ष श्री. भूषण शहा
सेक्रेटरींचा पत्ता: 94 सिध्देश्वर पेठ, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9822098626

अ.क्रमांक: 8
संघटनेचे नाव: श्री. सुत व्यापारी संघ
संघटनेचा पत्ता: 288 कोणार्क कॉम्प्लेक्स्, साखर पेठ, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. यलप्पा येलदी
अध्यक्षांचा पत्ता: जय हॉस्पीटल, पाणीटाकी, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9422067483
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. सुनिल नवंदर
सेक्रेटरींचा पत्ता: ब्लॉक नं. 3 लकी सोसायटी, होटगी रोड, पोस्टल् कॉलनीजवळ, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: मो. 9822436943

अ.क्रमांक: 9
संघटनेचे नाव: बिल्डर्स असो ऑफ इंडिया
संघटनेचा पत्ता: 941 सुधीर अपार्टमेंट द. सदर बझार, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. राजेश देशमुख
अध्यक्षांचा पत्ता: 403 दिक्षा कॉनकरॅड, जुना आर.टी.ओ. ऑफीस, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9225830777
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. अन्नलदास मनोहर राजेश
सेक्रेटरींचा पत्ता: 151/24 रविवार पेठ, सोलापर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9404996180

अ.क्रमांक: 10
संघटनेचे नाव: सोलापूर जिल्हा यंत्रमाग धारक संघ
संघटनेचा पत्ता: पी-27 एम.आय.डी.सी. अक्कलकोट रोड, नवीन पाण्याच्या टाकीजवळ, सोलापूर
अध्यक्षांचे नाव: श्री. पेंटप्पा गडडम
अध्यक्षांचा पत्ता: ई-1/2एम.आय.डी.सी. अक्कलकोट रोड, आकाशवानी समोर, सोलापूर
अध्यक्षांचा फोन नंबर: 9326492382 / 0217-2392007
सेक्रेटरींचे नाव: श्री. राजू राठी
सेक्रेटरींचा पत्ता: 913 श्री. टेक्स्टाईल, चाटी गल्ली, सोलापूर
सेक्रेटरींचा फोन नंबर: 9823094578