विशेष आमंत्रित संचालक मंडळ:
अ. क्रमांक: 1
संचालकांचे नाव:
संचालकांचा पत्ता:
मोबाईल नं:

अ. क्रमांक: 2
संचालकांचे नाव: श्री. जयेश पटेल
संचालकांचा पत्ता: 477, साखरपेठ पोलीस चौकीजवळ , सोलापूर
मोबाईल नं: 9823562303

अ. क्रमांक: 3
संचालकांचे नाव: श्री. इंदरलाल होतवाणी
संचालकांचा पत्ता: गिरीष एजन्सी, सिध्देश्वर मार्केट, सोलापूर
मोबाईल नं: 9422380337

अ. क्रमांक: 4
संचालकांचे नाव: श्री. रेवणसिध्द चडचणकर
संचालकांचा पत्ता: 817 पश्चिम मंगळवार पेठ, सराफ बाजार, सोलापूर
मोबाईल नं: 9422458159

अ. क्रमांक: 5
संचालकांचे नाव: श्री. ओमप्रकाश डागा
संचालकांचा पत्ता: ओम इंडस्ट्रीज 179 इंडस्ट्रीअल इस्टेट, होटगी रोड, सोलापूर
मोबाईल नं: 9405234613

अ. क्रमांक: 6
संचालकांचे नाव: श्री. खुशालचंद भंडारी
संचालकांचा पत्ता: शिवाजी चौक, पांजरापोळ भवन, सोलापूर
मोबाईल नं: 9823110269

अ. क्रमांक: 8
संचालकांचे नाव: श्री. भगवान नाईक
संचालकांचा पत्ता: 266 दमाणि नगर, रुक्मिणी बंगला, ब्रम्हदेव माने बंगल्याजवळ, सोलापूर
मोबाईल नं: 9960142061

अ. क्रमांक: 9
संचालकांचे नाव: श्री. रफीक मोतीवाल
संचालकांचा पत्ता: सोलापूर स्टील सेंटर, प्लॉट नं.3 मुरारजी पेठ, सोलापूर
मोबाईल नं: 9850087075

अ. क्रमांक: 10
संचालकांचे नाव: श्री. शिवकुमार देसाई
संचालकांचा पत्ता: मोहन ट्रेडर्स बी. 61 सिध्देश्वर मार्केट यार्ड, सोलापूर
मोबाईल नं: 9422066127

अ. क्रमांक: 11
संचालकांचे नाव:
संचालकांचा पत्ता:
मोबाईल नं:

अ. क्रमांक: 12
संचालकांचे नाव: श्री. अमृत पटेल
संचालकांचा पत्ता: बी-2 पांडूरंग ब्लॉक, रत्नदीप हौसिंग सोसायटी, सिव्हील लाईन, सोलापूर
मोबाईल नं: 9921773377

अ. क्रमांक: 16
संचालकांचे नाव: श्री. दिनानाथ धुळम
संचालकांचा पत्ता: 102/C/75 भवानी पेठ, नागरी बँकजवळ, सोलापूर
मोबाईल नं: 9890946014

अ. क्रमांक: 18
संचालकांचे नाव: श्री. अंबादास बिंगी
संचालकांचा पत्ता: 1699 दत्त् नगर, सोलापूर
मोबाईल नं: 9922741436/1699

अ. क्रमांक: 20
संचालकांचे नाव: श्री. गुरुनाथ् करजगीकर
संचालकांचा पत्ता: 78 जोडभावी पेठ, जुन्या पोलीस चौकीजवळ, सोलापूर
मोबाईल नं: 9881091377

अ. क्रमांक: 22
संचालकांचे नाव: श्री. रमेश जैन
संचालकांचा पत्ता: 2 बी सिध्देश्वर कापड मार्केट सोलापूर
मोबाईल नं: 9422532753

अ. क्रमांक: 23
संचालकांचे नाव: श्री. बसवराज कुलकर्णी
संचालकांचा पत्ता: 87/बी,71/7 मडडे वस्ती, भवानी पेठ, सोलापूर
मोबाईल नं: 9422065537

अ. क्रमांक: 24
संचालकांचे नाव: श्री. हर्षल कोठारी
संचालकांचा पत्ता: 620 पश्चिम मंगळवार पेठ, कोकाटे मार्केट, सोलापूर
मोबाईल नं: 9423588818

अ. क्रमांक: 26
संचालकांचे नाव: श्री. विनोद अग्रवाल
संचालकांचा पत्ता: C/o अग्रवाल एजन्सी, 132 रेल्वे लाईन, फॉरेस्ट सोलापूर
मोबाईल नं: 9822099066

अ. क्रमांक: 27
संचालकांचे नाव: श्री. मनिष बलदवा
संचालकांचा पत्ता: बलदवा एन्टरप्राइजेस, फार्मा सिटीकल ड्रिस्ट्रीब्युटर्स, शॉप नं.712 दमाणी कॉम्प्लॅक्स्, दत्त् चौक, सोलापूर
मोबाईल नं: 9822072130

अ. क्रमांक: 28
संचालकांचे नाव: श्री. काशीनाथ गडडम
संचालकांचा पत्ता: 1483, दाजी पेठ, पुलगम शोरूम जवळ, सोलापूर
मोबाईल नं: 9422532533

अ. क्रमांक: 30
संचालकांचे नाव:
संचालकांचा पत्ता:
मोबाईल नं:

अ. क्रमांक: 31
संचालकांचे नाव: श्री. प्रशांत पारिचारक
संचालकांचा पत्ता: घर नं. 3235 वीजापूर गल्ली, पंढरपूर
मोबाईल नं: 9422068601

अ. क्रमांक: 32
संचालकांचे नाव: श्री. ब्रीजमोहन फोफलिया
संचालकांचा पत्ता: राधा सर्वेश्वर कंपनी, 443 चाटी गल्ली, टेलिफोन भवनसमोर, सोलापूर
मोबाईल नं: 9422457222

अ. क्रमांक: 34
संचालकांचे नाव: श्री. सुभाष पाटणकर
संचालकांचा पत्ता: नवी पेठ व्यापारी असो. मुळे बिल्डींग सोलापूर,
मोबाईल नं: 9421024929

अ. क्रमांक: 35
संचालकांचे नाव: श्री. श्रीनिवास वैद्य
संचालकांचा पत्ता: त्रिवेणी क्लासिक, 205 गोल्डफिंच पेठ, सोलापूर
मोबाईल नं: 9422065656

अ. क्रमांक: 36
संचालकांचे नाव: श्री. इंद्रजीत पवार
संचालकांचा पत्ता: मु.पो. मार्डी ता. उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर
मोबाईल नं: 9923478999

अ. क्रमांक: 37
संचालकांचे नाव: श्री. कमल अग्रवाल
संचालकांचा पत्ता: प्लॉट नं. 107 गजरंत अपार्टमेंट, मोहिते नगरजवळ, होटगी रोड, सोलापूर
मोबाईल नं: 9422068378

अ. क्रमांक: 38
संचालकांचे नाव: श्री. अविनाश महागांवकर
संचालकांचा पत्ता: 4/26 विद्यानगर, सिव्हील हॉस्पीटल मागे, पाथरूट चौक, सोलापूर
मोबाईल नं: 9823090009

अ. क्रमांक: 39
संचालकांचे नाव: श्री. जितेंद्र राठी
संचालकांचा पत्ता: 158 रेल्वे लाईन, शांतिनिकेतन बंगलो, सोलापूर
मोबाईल नं: 9823007944

अ. क्रमांक: 40
संचालकांचे नाव: श्री. पराग शहा
संचालकांचा पत्ता: प्लॉट नं. 12 नवोदय पार्क एस.एल.हॉस्पीटलजवळ, होटगी रोड, सोलापूर
मोबाईल नं: 9423590009

अ. क्रमांक: 41
संचालकांचे नाव: श्री. हुसेन बिराजदार
संचालकांचा पत्ता: बिराजदार मेटल, 191 शुक्रवार पेठ, सोलापूर
मोबाईल नं: 9822510751