सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अॅन्ड अॅग्रिकल्चर
930, पश्चिम मंगळवार पेठ
सिद्धेश्वर कापड मार्केट,
सोलापूर, महाराष्ट्र, भारत.
फोन नं: 0217-2625737 फॅक्स: 0217-2323748 ई-मेल: solapurccia@yahoo.co.in